Sa Caleta


Quant temps falta perque aquest moment es pugui repetir? Poc a poc s’atraca, però fa tantes ganes que sembla que no arriba.
Aquells moments de relax, aquelles becadetes, aquelles caminades i xerrades amb en Paco, sa volta a s’illa amb en Berto i en Paco, aquelles nedades, ses anades a sa Llosa, s’Illa de l’Aire, es vespres estrellats estirats a ses cotxeries, es temporals, es records de quan erem més petits que ara…
Tot arribarà!

Comments 2

  1. Anonymous wrote:

    Tens sort de tenir un puesto com aquet…d’altres no tenim tanta sort xo Menorca en ella mateixa, qualsevol des seus rincons, ens estira…sense sebre ben bé per què, ni cóm…xo estira…Illomania? si, segurament si…

    Posted 21 May 2007 at 10:11 am
  2. Toni wrote:

    No Carles, no parlis d’aixo abans des examens, que entra massa nostalgia y no es bo.. xD

    Posted 27 May 2007 at 5:17 pm

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.