Es Migjorn Gran

Avui m’agradaria fer un petit homenatge a un poble de Menorca al qual li tenc un especial apreci, Es Migjorn Gran. D’al·lot a Es Migjorn, especialment a Sa Creueta, hi vaig anar durant uns quants anys quasi cada cap de setmana, acompanyant a nes concus que anaven a colcar. Mentres es concu colcava, jo jugava per ses tanques amb es cosins, especialment en Josep, a qualsevol cosa que s’ens passés pes cap.

Colcàvem amb un poni, jugàvem amb sa cussa i es quissonets, anàvem a veure que feia es concu Floreal, miràvem ses cabretes, rodàvem per damunt sa palla, contemplàvem con es grossos colcàven i aclarien es cavalls, corriem per ses tanques, mos rossegàvem per s’herba i moltes altres coses que faria qualsevol al·lot amb un munt de camp per disfrutar.

Amb els anys, vaig anar deixant d’anar per Es Migjorn es divendres o dissabtes, però sempre he tingut fantàstics records d’aquells anys i segueixo mantenint una molt bona relació amb tota sa familia que viu allà, encara que sobretot ens veiem durant s’estiu a ses festes de poble. Sempre que veig que segueixen triomfant allà on van (exemple 1exemple 2) amb s’espectacle eqüestre que fan em pos molt content i m’en record des moments que vaig passar entre cavalls i migjorners.Panoràmica de Es Migjorn GranPlatja de Binigaus

En els darrers anys ja només vaig a Es Migjorn per ses festes de Sant Cristòfol, alguna vegada a acompanyar a nes l’avis i a Binigaus durant sa volta a s’illa, però durant s’estiu mos veim quasi cap de setmana perque van a cada festa de poble darrera cavalls i jo també acostumo a fitxar. 😉

Per acabar aquest petit homenatge, recordar que Es Migjorn va ser conegut fa uns anys perquè d’allà era en Joan Riudavets, qui va ser durant uns anys sa persona més gran d’Espanya. També és molt coneguda a nivell menorquí sa banda de música de Es Migjorn, que mos anima ses festes amb es seu ritme frenètic.

És un petit gran poble amb molt bona gent!!! 😉

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.